erolyankuncu.com

Hakkımızda

EROL YANKUNCU
HUKUK BÜROSU

Erol Yankuncu Hukuk Bürosu avukatları gayrimenkul hukuku ve gayrimenkul davaları konusunda edindikleri 15 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

  • kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma davaları
  • kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması,
  • tapu iptal ve tescil davaları açılması ve takibi,
  • ipotek tesisi ve ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi
  • İntifa hakkı, geçit hakkı, ayni haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
  • İkentsel dönüşüm hukuku, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri

gibi bir çok alanda hizmet verir.